Design a site like this with WordPress.com
Kom igang

Om

Fremad nu…


Gør gode ting i gode tider, før du bliver tvunget til at gøre gode ting af dårlige tider
– Kinesisk ordsprog

Vedtægter

§ 1. Navn og formål
Foreningen har til formål at styrke individets basale uafhængighed ved at udbrede kendskabet til samt støtte miljørigtig fødevareselvforsyning med Biodome (geodætiske) kupler og andre innovative selvforsynende (selv)bæredygtige modeller.

Med selvforsyning menes 1) miljørigtig uafhængighed/selvforsyning i fødevarer i Biodome geodætiske kupler og andre innovative fødeselvforsyningsmodeller, fortrinsvis uden (men ikke ekskluderende) brug af elektricitet samt så vidt som muligt skabe 2) selvforsyning i energi til Biodome geodætiske kupler, både lowtech og/eller hi­tech løsninger samt andre innovative føde­selvforsyningsmodeller efter lignende princip.

Der sigtes også sekundært på sigt mod at etablere en 3) miljørigtig boligform i form af bæredygtige Geodomes, geodætiske kupler eller lign. innovative bostedsmodeller i nærheden af (eller integreret
med) en Biodome – dvs. en lokal geosfære (bosted) som skal komplementere biosfæren (føde).

Kultivering af planter skal foregå med miljørigtige økologiske/ubestrålede/ubehandlede biologiske frø, og så vidt muligt i hht. økologiske og/eller biodynamiske principper,
permakultur, etc. Dette faciliteres via folkeoplysningsarbejde med konkrete eksempler på Biodomes og andre typer selvforsyningsproduktioner. Dette støttes i Danmark og Skandinavien helt eller delvist økonomisk via foreningens indtægter fra sponsorer, crowdfunding, kontingenter/medlemmer, fundraising, events & arrangementer, donationer, ministerielle puljer og tips­ & lottomidler, endvidere fra salg af ydelser, merchandise og andre ad hoc produktioner, m.v. Al økonomisk indtægt bruges eksklusivt i foreningens øjemed.

Freedome Foreningen aspirerer sekundært ­ endvidere ­ på sigt ­ efter at støtte ovenstående bestræbelser økonomisk; udbredelsen og bygning af Biodomes og andre selvforsynings modeller i konkrete bygningsprojekter for seriøse ansøgere/lokale samfund og kolonier.

Freedome Foreningens etos vil agere i hht. naturretten samt individets individuelle umistelige ukrænkelige frihedsrettigheder.

Ydermere arbejdes der aktivt i Freedome Bevægelsen for at etablere Biodome blueprints via kontakt med andre ligesindede selvforsyningskolonier i andre lande, foruden Skandinavien. En Freedome ambassadør udvælges til dette i Freedome Foreningen
, hvis opgave er at fungere som nexuspunkt i internationalt regi samt headhunte internationale kontakter for etablering af Freedome bevægelser i andre lande efter ovenstående model eller lign. Der vælges mindst 2 ambassadører til denne funktion.

Regnskab 2021-2022

Der bliver lavet tilføjelser snart.

Formand: Daniel Rosenberg

Næstformand: Kåre Beck

Sekretær: Tamara Theresa Rosengaard (ad hoc)

Freedome Ambassadør: Daniel Rosenberg

Teknisk koordinator: Ole W. Jensen

Kasserer: Agnethe Klerens Guy­-James

Event organisator: Daniel Rosenberg

Assistent til formand: Claus SpensterAdvertisement
%d bloggers like this: