Design a site like this with WordPress.com
Kom igang

Freedome Föreningen

Freedome Föreningen är en nystartad non-profit förening, som grundades i Danmark den 18 juni 2020.

Vi är inte på något sätt en traditionell förening, utan framtidsmedvetna gräsrötter som gått samman för att underlätta självförsörjning av mat för individen/familjerna – specifikt genom att bidra med kunskap, och genomföra insamlingar till människor som vill odla mat på sin egen mark ( även i minusgrader). Ett speciellt material i kombination med solen, gör självförsörjning möjlig året runt i en Biodome, även på vintern och nästan utan elförbrukning.

ANMÄL DIG HÁR  OM DU VILL GÅ MED!

Alternativt: Ring eller skriv direkt på tel: +45 60646420

Ett stort tyskt företag som vi kontaktade kommer att sponsra och hjälpa till att kickstarta en oberoende självförsörjningsrörelse i Danmark och Skandinavien på vår begäran. Freedome Associations roll är enbart att förmedla och vara barnmorska, så att kunskapen och materialet för att täcka en Biodome kan nå så många danskar som möjligt. Däremot måste folk betala för konstruktionen av strukturen (träram, skruvar, spjut, till exempel – vilket inte har något med företaget att göra). Dessutom tillkommer transportkostnader för själva materialet. Det förväntas bli stöd från fler sponsorer, crowdfunding etc. OBS! Donationer i vår pilotfas är begränsade, dvs. ett antal biodomes kommer att behöva byggas i DK i den första pilotfasen innan den andra fasen planeras. Om företaget bara kan donera i de första pilotfaserna finns en alternativ möjlighet för ca. 20% rabatt på växthusmaterialet (normalpris är DKK 55 kvm) genom Freedome Föreningen.

Freedome Föreningen har tagit fram ett ansökningsformulär som du kan ladda ner hàr,  som du kan fylla i och skicka till oss. Du måste vara medlem i föreningen för att ansöka om rabatt/donation av material till en biodome, vara etisk samt kunna dokumentera färdigställandet av biodomen och odlingen av grönsaker/frukter/örter på video/foto. Odling av grönsaker, frukt, örter m.m. ska ske med ekologiska, obestrålade och obehandlade biologiska fröer, och så långt det är möjligt enl. ekologiska och/eller biodynamiska principer.

Om ca. 6 meter bred Biodome
(på vintern kan det behöva extra ljus på våra breddgrader i kontrast till USA – solljus, vind, etc.). En förvaringskammare är ett alternativ om returen är mindre under vintrarna. Denna konstruktion håller värmen i minusgrader utan elektricitet i solljus, är biologiskt nedbrytbar, har hög ljusgenomskinlighet, håller i 25 år och är praktiskt taget tornadosäker. Buckminster Fuller var pionjären inom geodetiska kupoler.

Syftet med föreningens § 1 är att stärka individens frihet genom att främja självförsörjning av mat med Biodome (geodetiska) kupoler och andra självförsörjande modeller.

Med självförsörjning menas 1) självständighet/självförsörjning av livsmedel i Biodome geodetiska kupoler och andra innovativa livsmedelssjälvförsörjningsmodeller med ett speciellt transparent material, som gör det möjligt att hålla värmen, även på vintern, och så långt som möjligt skapa
2) extra energi för The Biodome dome, både med lågteknologiska och/eller högteknologiska lösningar.

Det syftar också i andra hand – på sikt – till att främja intresset för 3) Geodomes, geodetiska kupoler eller liknande. innovativa bostadsmodeller nära (eller integrerade med) en Biodome – dvs. en lokal geosfär (bostad) som ska komplettera den lokala biosfären (mat).

undefined
https://heartbeats.dk/kan-ikke-ruste-raadne-eller-braende-fremtidens-klimavenlige-hjem-findes-maaske-i-en-kuppel-af-ny-keramik/

Vi är passionerade gräsrötter som syftar till att främja intresset för dessa enkla men revolutionerande lösningar för alla upplysta och engagerade privatpersoner/familjer i Danmark via insamlingar, crowdfunding, event, kontingenter/medlemmar, sociala medier, kommunikativt nätverkande och andra liknande insatser.

Vad kan konsekvenserna bli för dig i framtiden?

  1. Sluta gå till snabbköpet, ja, kanske, nästan -om du t.ex. är vegetarian, vegan. Vill du ha egen mat, m.m. i din egen bakgård, mark, på taket osv?
  2. Undvik förfalskade ekologiska varor och kemiskt skadliga grönsaker, livsmedel
  3. Vill du ha tryggheten och vissheten om att din egen mat inte är förorenad av luft, regn, jord? Biodome skyddar mot många saker i luften.
    Vill du vara suverän, oberoende och fri – inte längre ekonomiskt gisslan genom att vara utlämnad till de stora matmonopolen?
  4. Kanske spara upp till 90% eller 100% på miljökostnader?

Ordet “Freedom” är en referens till individens ökade frihet genom skyddad självförsörjning
i en Biodome, inte för att den är fri till sin mening; gratis. Däremot gillar växterna naturen där
växer av sig själv med verklig omsorg – gratis 🙂 A Freeman with a Freedome…

Hela syftet med denna ädla strävan, som är långt mer än en prepper-orienterad förening, är att lokalt skyddad produktionsbas inom mat till individen/familjerna, är avgörande för välmåendet i individens självständighet, som en oförytterlig mänsklig rättighet – inte minst under ekonomiska svårigheter då livsmedelsproduktionen kan drabbas hårt i framtiden. Individens autonomi på den mest grundläggande nivån är avgörande för mänskligt välbefinnande, om inte överlevnad. Säsongens grönsaker i Danmark görs oberoende i en Biodome, en ovärderlig fördel. Det går att odla grönsaker, medicinalväxter och annat som inte är möjligt på våra breddgrader annars. Självförsörjning är dock en positiv Win-Win-situation, oavsett vad.

Alla ekonomiska intäkter används ideellt uteslutande för föreningens ändamål för att stödja ovanstående insatser.

Freedome Föreningen logos & etos kommer också att agera i enlighet med naturrätten såväl som individens omistliga och okränkbara friheter.

Vi hoppas innerligt på sponsorer, stöd, ekonomiskt stöd och moraliskt stöd av alla slag för individens och familjens välbefinnande.

Vidare arbetar Freedome Movement aktivt för att etablera Biodome-ritningar genom kontakt med andra likasinnade självförsörjningskolonier i andra länder, förutom Skandinavien. Flera så kallade Freedome-ambassadörer kommer att arbeta i Freedome Association.

Framtidens valuta är biologiska resurser och sociala nätverk.

May the forces of nature be with you….


Advertisement
%d bloggers like this: